Monta? historyczno – patriotyczny przygotowany przez uczniów zosta? zaprezentowany równie? na apelu dla ca?ej spo?eczno?ci szkolnej, który wszyscy s?uchali z zainteresowaniem i wielkim wzruszeniem

P. Barbara Bie?