Kategoria: Projekt – wydarzenia

Zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia z języka angielskiego

Dnia 8 września 2017 r. w naszej szkole zostały przeprowadzone testy kwalifikujące uczniów do zajęć z języka angielskiego przygotowujących do certyfikatu na poziomie A1. Testy diagnozujące zostały przeprowadzone przez lektorów Akademii Językowej Open School,...

Rekrutacja uzupełniająca „Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła”

Rekrutacja uzupełniająca „Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła”

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie ogłasza z dniem 1. sierpnia 2017 r. rekrutację uzupełniająca na zajęcia dodatkowe z matematyki, fizyki, informatyki, geografii i języka angielskiego realizowane w ramach projektu „Z Gimnazjum...

20170619_111143

Rajd rowerowy i pieszy

Dnia 19 i 20 czerwca uczestnicy projektu „Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła” uczestniczyli w rajdzie rowerowym i pieszym. Uczniowie podczas rajdu ćwiczyli kompetencje językowe z języka angielskiego jak również czuwali nad przebiegiem trasy...

wp_20170621_13_15_48_pro

Zajęcia realizowane w ramach projektu „Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła”

Uczniowie realizujący zadanie nr 6 w Projekcie: Vigilix remote ,, Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła” rozwijają na zajęciach sprawność grafomotoryczną, wyobraźnię przestrzenną oraz doskonalą umiejętności logicznego myślenia. Na zajęciach chętnie pracują z zakupionymi...

img_20170606_104902

WARSZTATY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RAMACH PROJEKTU ,,Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła”

W dniu 6 czerwca 2017 r. odbyły się warsztaty dla szkoły podstawowej w ramach projektu  ,,Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła”, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Uczniowie biorący udział w projekcie zaprezentowali młodszym...

_dsc1046

Szkolenia w ramach projektu „Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła”

Projekt „Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła”poddziałanie „Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych” przewiduje m. in.: dofinansowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także dofinansowanie na doposażenie bazy dydaktycznej i pracowni...