W roku szkolnym 2015/2016 po raz kolejny w Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie odby?y si? lokalne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. DBI realizowany jest w Polsce przez Fundacj? Dzieci Niczyje oraz Naukow? i Akademick? Sie? Komputerow? w ramach programu Komisji Europejskiej „Safer Internet”.