DZIEŃ PREZENTACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

W czwartek 25 maja w naszym gimnazjum odbył się dzień prezentacji projektów edukacyjnych uczniów klas II, w tym dniu świętowaliśmy również Dzień Matki puttygen , wszystkim mamom zostały złożone życzenia oraz wręczone upominki. Tematem przewodnim projektów edukacyjnych było hasło: „MOJA MAŁA OJCZYZNA”. Do projektów przystąpiło 89 uczniów, nauczyciele przygotowali 29 tematów projektów do realizacji w tym roku szkolnym, uczniowie pracowali w 28 grupach. Najwięcej projektów zrealizowano z przedmiotu fizyka w postaci różnorodnych doświadczeń. Uczniowie mieli okazję zaprezentować efekty swojej pracy, którą przez szereg miesięcy wykonywali metodą projektów. Dzięki tej metodzie pracy gimnazjaliści nie tylko zgłębili wiedzę na wybrany przez siebie temat, ale również wykazali się umiejętnością współpracy w grupie, dużą odpowiedzialnością i świetną organizacją. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie przedstawili w różnorodny sposób, np. w formie prezentacji multimedialnych, modeli, doświadczeń, albumów, plakatu, prezentowali swoje zdolności aktorskie i wokalne na apelach, odbyły się spotkania z przedstawicielami odpowiednich służb. Owoce swojej pracy zaprezentowali przed dyrekcją, wychowawcami, opiekunami projektów, rodzicami oraz swoimi kolegami, co dla wielu było mocno stresujące, ale też mobilizujące. Realizowane projekty dotyczyły problematyki z różnych dziedzin.

Może Ci się również spodoba