W dn.11.12.2009 w czasie wykonywania do?wiadczenia w pracowni chemicznej zosta?a rozlana ?r?ca substancja chemiczna. Nauczyciel prowadz?cy natychmiast powiadomi? dyrektora szko?y, który  zgodnie z procedur? zarz?dzi? ewakuacj? szko?y oraz zawiadomi? s?u?by ratunkowe. By? to próbny alarm na wypadek prawdziwego zdarzenia. Dzi?kujemy OSP w Klimontowie na czele z naczelnikiem p. Wies?awem Kwietniem za sprawnie przeprowadzone ?wiczenia.

Serdecznie wszystkich przepraszamy za utrudnienia zaistnia?e w wyniku ?wicze?

DYREKTOR GIMNAZJUM

Ma?gorzata Kordyka