Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Dyrektor Szkoły Pani Barbara Bilska
Język polski Pani Barbara Bilska
Pani Dorota Kwapińska
Pani Eliza Przybylska
Pani Anna Zając
Historia Pani Barbara Bień
Pan Tomasz Kędzierski
Język angielski Pani Edyta Mazur
Pani Halyna Ivanets
Pan Mirosław Chmiel
Język niemiecki Pani Joanna Sobczyk
Pani Iwona Juda
Matematyka Pani Monika Sudy
Pani Danuta Król – Chuchnowska
Pani Małgorzata Dobko
Geografia Pani Halina Zielińska
Pani Agnieszka Kwiecień
Biologia Pani Katarzyna Korycińska
Pani Ewa Kędzierska
Pani Anna Szczypińska
Chemia Pani Katarzyna Korycińska
Informatyka/

Zajęcia techniczne

Pani Teodora Baran – Kosmacińska
Muzyka/ Plastyka Pani Iwona Stolińska
Religia Pani Barbara Cieplińska
Ks. Piotr Kara
Wiedza o społeczeństwie/

Edukacja dla bezpieczeństwa/

Wychowanie do życia w rodzinie

Pani Aneta Kwiecień
Wychowanie fizyczne Pani Agnieszka Kwiecień
Pani Joanna Bednarska
Pani Danuta Nowakowska
Pan Zdzisław Nowakowski
Świetlica Pani Monika Cichoń
Pani Bożena Chłodnicka
Biblioteka Pani Barbara Bzdyra