Historia naszej szkoły

phoca_thumb_l_86

HISTORIA GIMNAZJUM

Historia Gimnazjum w Klimontowie jest krótka. Szkoła powstała w wyniku reformy systemu oświaty.Została powołana na mocy Uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr V/38/99 z dn. 15 marca 1999 roku.
Nasza szkoła jako jedyne gimnazjum na terenie gminy, zaczęła pierwszą pracę edukacyjną od 1 września 1999 roku. Początkowo szkoła została ulokowana w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej. Dyrektorem gimnazjum została p. mgr Małgorzata Kordyka.
Ze względu na trudne warunki lokalowe w tym samym roku podjęto decyzję o budowie nowego budynku Gimnazjum przy ul. Zysmana. Dnia 22 lutego 2001 roku, odbyło się uroczyste wmurowanie Kamienia Węgielnego pod budowę Gimnazjum wraz z Halą Sportową i obiektami towarzyszącymi.

1

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i ofiarności Wójta Gminy Klimontów p. mgr inż. Adama Przybylskiego, Dyrektora Szkoły p. mgr Małgorzaty Kordyki, Radnych oraz wszystkich Mieszkańców Gminy został ukończony budynek dydaktyczno-wychowawczy Gimnazjum. Rzetelnym i hojnym wykonawcą budynku była Firma Remontowo-Budowlana „ADMA” pod kierunkiem prezesa p. Mariana Maciasa.

2

Uroczyste otwarcie budynku dydaktyczno-wychowawczego szkoły miało miejsce dnia 3 września 2001 roku.

3

Otwarcie szkoły było połączone z poświęceniem budynku szkolnego i krzyży przez J.E. Ks. Bpa Mariana Zimałka oraz Ks. Kanonika Adama Nowaka.

4

21 czerwca 2002 roku opuścili szkołę pierwsi absolwenci – 145 uczniów.
W bieżącym roku szkolnym 2002/2003 społeczność uczniowską tworzy szesnaście klas (pięć klas pierwszych, pięć klas drugich i sześć klas trzecich). W sumie mamy 450 uczniów z 48 miejscowości. Nad ich wiedzą i bezpieczeństwem czuwa wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska w liczbie 35 osób, pracownicy obsługi w liczbie 8 osób pod wodzą Dyrektora Szkoły p. mgr Małgorzaty Kordyki.

Historia Gimnazjum w fotografii