27 kwietnia 2016r. uczniowie Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie wzi?li udzia? w I Konkursie Piosenki Religijnej organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Klasztoru Podominika?skiego w Klimontowie „WSPÓLNE DOBRO”, Parafialny Oddzia? Akcji Katolickiej w Klimontowie oraz UKS ORLIK Klimontów. Z dum? informujemy, ?e trzy pierwsze miejsca zdobyli uczniowie naszej szko?y.

I miejsce zdoby?a uczennica klasy II b Agata Sajda

II miejsce uczennica III b