27 pa?dziernika 2015 r.  w naszym gimnazjum odby? si? apel z okazji Dni Papieskich.  Uczniowie przedstawili monta? przypominaj?cy ?yciorys naszego Patrona oraz Jego nauczanie o rodzinie. Apel by? uzupe?niony nagraniami z cytatami Ojca ?wi?tego. Pod koniec apelu wr?czono nagrody laureatom szkolnego konkursu plastycznego „Jan Pawe? II – Patron Rodziny”.

Autor: A. Nawrocka i A. Dziorek