Termin

Zadanie

1 września 2016 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
12 września 2016 r. Czytanie bez granic
październik 2016 r. Narodowe czytanie – ROK SIENKIEWICZOWSKI
14 września 2016 r. Zebrania z rodzicami
16 września 2016 r. Obchody rocznicy agresji sowieckiej na Polskę (17 września)
Trzeci weekend września 2016 r. Sprzątanie świata
30 września 2016 r. Klasowe obchody Dnia Chłopaka
Wrzesień – październik 2016 r. Próbna ewakuacja
Koniec września Wybór Samorządu Uczniowskiego
13 października 2016 r. Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej, Ślubowanie klas pierwszych
14 października 2016 r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych
25 października 2016 r. Wspomnienie Patrona Szkoły
31 października 2016 r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych
1 listopada 2016 r. Wszystkich Świętych
11 listopada 2016 r. Narodowe Święto Niepodległości
Ok. 16 listopada 2016 r. Przygotowanie zdrowego śniadania, spotkanie z dietetykiem i rodzicami
Marzec 2017 r. Dni matematyki
Ok. 21 listopada 2016 r. Zebrania z rodzicami
Np. 21-23 listopada 2016 r. I Próbny egzamin gimnazjalny
30 listopada 2016 r. Andrzejki szkolne
6 grudnia 2016 r. Mikołajki szkolne
Grudzień 2016 r. Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej
21 grudnia 2016 r. Jasełka szkolne, szkolna wigilia
22 grudnia 2016 r.(czwartek) Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych
23 grudnia 2016 r.–1 stycznia 2017 r. Zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia 2017 r.(piątek) Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)
24 stycznia 2017 r. Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
26 stycznia 2017 r. Zebranie RP podsumowujące I semestr
27 stycznia 2017 r. Zebranie z rodzicami
30 stycznia–12 lutego 2017 r. Ferie zimowe
13 lutego 2017 r. Test wiedzy o zdrowym stylu życia w ramach realizacji programu „Trzymaj formę” – etap szkolny
14 lutego 2017 r. Szkolne walentynki
21 lutego 2017 r. Dzień Języka Ojczystego
Np. 15-17 lutego 2017 r. II Próbny egzamin gimnazjalny
01 marca 2017 r. Dzień otwarty dla rodziców
8 marca 2017 r. Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet
21 marca 2017 r. Szkolne zajęcia z okazji Pierwszego Dnia WiosnyTurniej Piłki Nożnej
Np. 13–15 marca 2017 r. Rekolekcje szkolne
13–18 kwietnia 2017 r. Wiosenna przerwa świąteczna
19–21 kwietnia 2017 r. Egzaminy gimnazjalne – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Np. 25 kwietnia 2017 r. Zebrania z rodzicami
1 maja 2017 r. Święto Pracy
2 maja 2017 r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych
3 maja 2017 r. Święto Konstytucji 3 Maja
Np. 18 maja 2017 r. * Dzień promocji szkół ponadgimnazjalnych
25 maja 2017 r. Dzień podsumowania projektów edukacyjnych połączony ze szkolnymi uroczystościami związanymi z Dniem Matki
1 czerwca 2017 r. Uroczystości związane z Dniem Dziecka, Dzień Sportu, Happening
Ok. 2 czerwca 2017 r. Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych
13 czerwca 2017 r. Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
15 czerwca 2017 r. Boże Ciało
16 czerwca 2017 r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych
16 czerwca 2017 r. Termin wydania zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego
23 czerwca 2017 r. Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych
27 czerwca 2017 r. Posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące rok szk. 2016/17
25–31 sierpnia 2017 r. Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

*termin do ustalenia ze szkołami

Dni ustawowo wolne od pracy:

  • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2016 r.,
  • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2016 r.,
  • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2016 r.,
  • Nowy Rok – 1 stycznia 2017 r.,
  • Trzech Króli – 6 stycznia 2017 r.,
  • Poniedziałek Wielkanocny – 17 kwietnia 2017 r.,
  • Święto Pracy – 1 maja 2017 r.,
  • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2017 r.,
  • Boże Ciało – 15 czerwca 2017 r.