7 kwietnia uczniowie klas trzecich wzi?li udzia? w konkursie na mistrza arkusza egzaminacyjnego z historii. Z uczestników ka?dej klasy zosta?o wybrane po pi?ciu uczniów z najwi?ksz? liczb? punktów. Z klasy 3 a najwi?ksz? liczb? punktów uzyskali: Adrian Kawecki, Kamil Ku?ma, Karolina S?apek, Jakub Bargiel oraz Filip Kryj – Gawro?ski. Z klasy 3 b – Oliwia Ciepli?ska Putty public key generator download , „> Oliwia Karbowniczak, Klaudia Pater, Maria Berbe?, Wiktoria Baran. Z klasy 3 c – Natalia Saniawa, Dominik D?browski, Kinga Szyma?ska, Aleksandra ?ukawska, Jakub Grzesik. 11 kwietnia 15 wymienionych uczniów walczy?o o mistrza arkusza egzaminacyjnego z historii. Najwi?ksz? liczb? punktów i tytu? mistrza arkusza egzaminacyjnego z historii uzyska? ucze? klasy 3 a  – Adrian Kawecki.

P. Barbara Bie?