29 listopada w naszej szkole odby? si? konkurs „> ortograficzny. Udzia? w nim wzi??y po 3 osoby z ka?dej z klas pierwszych, drugich i trzecich.

Konkurs mia? na celu wy?onienie spo?ród uczestników mistrza ortografii.

Wyniki:

I miejsce – Oliwia Karbowniczak 57,5 pkt.

II miejsce – Filip Gawro?ski- Kryj 54,5 pkt.

Agnieszka Krakowiak 54,5 pkt.

III miejsce – Karolina Mi?ek 53,5 pkt.