Konkurs: „Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – czyste środowisko”

W dniu 5 maja został zorganizował konkurs wiedzy o tematyce ekologicznej pod hasłem: „Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – czyste środowisko”. Konkurs odbył się o godzinie 900 w świetlicy szkolnej, nad przebiegiem konkursu czuwali koordynatorzy programu ekologicznego. Uczniowie, którzy zgłosili się do konkursu mieli za zadanie wykazać się wiedzą na temat organizacji systemu gospodarki odpadami  na terenie naszej gminy. Odpowiadali na wiele pytań dotyczących zasad odbioru odpadów, zasad selektywnej zbiórki, proponowali w jaki sposób można zapobiegać powstawaniu odpadów oraz wymieniali korzyści płynące z segregacji. Test składał się z pytań zamkniętych zawierających jedną prawidłową odpowiedź oraz pytań otwartych wymagających dłuższej pisemnej wypowiedzi.

I miejsce Martyna Goździewska kl. I b

II miejsce Piotr Trojanowski kl. III a

Może Ci się również spodoba