1 listopada obchodzili?my Wszystkich ?wi?tych . Ukwiecone nagrobki, tysi?ce p?on?cych zniczy, modlitwa, zaduma.

Wszystkich ?wi?tych w Klimontowie to równie? kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na parafialnym cmentarzu.  Tradycyjnie uczniowie naszej szko?y wsparli dzia?ania Towarzystwa Przyjació? Klimontowa i w??czyli si? w kwestowanie pe?ni?c godzinne dy?ury.  W akcj? zbierania datków w??czy?o si? 23 uczniów.

Klasa1a: Zofia Bokwa;

Klasa 1b: Weronika R?bacz, Patryk Kordyka, Magdalena Mielnik, Emilia Kaniewska;

Klasa 1c: Patrycja Zio?o, Weronika Grudzie?;

Klasa 1d: Martyna Masak;

Klasa 2b: Julia Kaniewska; Karolina St?pie?;

Klasa 2c: Aleksandra Pa?ka, Magdalena Juda, Adam Wójcik; Kamil Zaj?c; Jakub Borkowski; Bartek Zi?ba, Adrian Go?dziewski, Emilia Marzec;

Klasa 3b Kinga Nowakowska; Maria Berbe?;

Klasa 3c: Aleksandra Nawrocka.

 

Dwóch uczniów wspiera?o zbiórk? w Go?licach.  Uczniowie byli bardzo  zaanga?owani w kwestowanie i sprawi?o im to wiele satysfakcji puttygen download , ?e mog? wesprze? dzia?ania na rzecz naszej Malej Ojczyzny.

Autor: Aleksandra Nawrocka