Wraz z nadchodz?c? wiosn? w naszej szkole ruszy?a pierwsza lekcja w plenerze w j?zyku angielskim. Tym razem uczniowie klasy 2c przygotowali ciekawe informacje na temat historii i architektury  zabytków Klimontowa oraz prezentowali je podczas nietypowej lekcji j?zyka angielskiego poza szko??, zwiedzaj?c poszczególne zabytki.

Uczniowie wykazali maksymalne zainteresowanie i ju? zg?osili ch?? zorganizowania nast?pnej lekcji z w?asnymi pomys?ami Download putty installer for windows , które okazuj? si? najbardziej aktywizuj?c? form? nauki j?zyka obcego.

 

Edyta Mazur