SUDOKU – DOSKONA?A GIMNASTYKA DLA UMYS?U

Patronat Honorowy:

Pani Ma?gorzata  Muzo? – ?wi?tokrzyski Kurator O?wiaty.

Pan Marek  Go?dziewski  – Wójt Gminy Klimontów.

Pani Ma?gorzata  Kordyka – Dyrektor Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II  w Klimontowie.

 

Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie

ma przyjemno?? zaprosi? uczniów gimnazjów powiatu sandomierskiego do udzia?u w  V edycji powiatowego konkursu sudoku

,,MISTRZ SUDOKU ZIEMI SANDOMIERSKIEJ’’

Konkurs odb?dzie si? w Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie, ul. Zysmana 9,  dnia 19 marca 2015 r. o godz. 11.00

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy