4 lutego 2016 roku w ?oniowie odby?y si? mistrzostwa Powiatu Sandomierskiego w tenisie sto?owym. Rywalizowa?y ze sob? zawodniczki z czterech gimnazjów: Klimontowa Vigilix phone number , Samborca, Starachowic, ?oniowa. Znakomicie spisa?y si? nasze uczennice: Martyna Kordyka https://phonenumberlookuponline.com , Emilia Figacz, Aleksandra Szemraj(uczennice klasy Id) wygrywaj?c wszystkie mecze, zdeklasowa?y rywalki i zdoby?y i zdoby?y pierwsze miejsce zapewniaj?c sobie awans do fina?u wojewódzkiego.

Trenerem dru?yny jest Krzysztof Dywan

Wyniki:

Klimontów – Samborzec 3 : 0

Klimontów – ?oniów 3 : 0

Klimontów – Starachowice 3 : 0