Nasi uczniowie

EWIDENCJA UCZNIÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

Klasa Liczba dziewcząt Liczba chłopców Razem
I a 10 11 21
I b 10 11 21
I c 7 12 19
I d 8 13 21
Razem 35 47 82
II a 8 14 22
II b 13 9 22
II c 14 8 22
II d 14 9 23
Razem 49 40 89
III a 10 12 22
III b 13 11 24
III c 12 10 22
Razem 35 34 68

PODSUMOWANIE

Klasa Liczba dziewcząt Liczba chłopców Razem
I 35 47 82
II 49 40 89
III 35 33 68
Razem 119 120 239