C E R T Y F I K A T „SZKOŁA  Z  KLASĄ”

przyznany przez Gazetę Wyborczą oraz Fundację Centrum Edukacji

Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta RP

Rok szkolny 2001/2002

Gminne:

1.      I i II miejsce e eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Powiatowe:

1.      I miejsce w hufcowym festiwalu piosenki harcerskiej i zuchowej „Sandomierz 2001”.

2.      I miejsce w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

3.      VI miejsce w VI Halowym Turnieju Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej.

4.      III miejsce w eliminacjach powiatowych o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.

Wojewódzkie:

1.      Udział w wielkim, ogólnopolskim konkursie Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Komendy Głównej Policji dla szkół podstawowych i gimnazjalnych „Generalnie bezpiecznie. Ucz się od policji”

2.      II miejsce w Wielkim Finale Konkursu „Telekomunikacja – Wyobraźnia, Wizja, Wiek XXI”

Międzynarodowe:

1.      Za  bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie „Kangur matematyczny”

2.      Wymiana USA – Polska za wyróżniającą działalność Klubu 4H

Dekanalne:

1.      I miejsce w dekanalnym konkursie biblijnym ze znajomości Ewangelii św. Mateusza.

Rok szkolny 2002/2003

Gminne:

1.      Udział w eliminacjach gminnych OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”

2.      I miejsce w konkursie na zbiórkę i segregacją odpadów w Gminie Klimontów.

Powiatowe:

1.      Udział w eliminacjach powiatowych „Turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.

2.      IV miejsce w powiatowych mistrzostwach w piłce nożnej.

3.      III miejsce w powiatowym konkursie ortograficznym.

4.      Udział w powiatowym konkursie Wiedzy Ekologicznej.

5.      II miejsce w powiatowych zawodach sportowych w lekkoatletyce.

6.      III miejsce w powiatowych zawodach sportowych w lekkoatletyce.

7.      IV i V miejsce w powiatowych zawodach sportowych w lekkoatletyce.

Wojewódzkie:

1.      Udział w konkursie wojewódzkim Wiedzy o Unii Europejskiej;

2.      Udział w konkursie prac dla ubiegających się o mandat posła VIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 2002.

3.      II miejsce w biegu harcerskim – Zlot Kościuszkowski.

4.      Udział w konkursie wojewódzkim „Zdrowiej znaczy lepiej”.

5.      Udział w konkursie wojewódzkim „Bezpiecznie pomagam rodzicom w gospodarstwie”

6.      Udział w konkursie wojewódzkim „Unikaj zagrożeń w gospodarstwie”.

7.      II miejsce w Harcerskich Spotkaniach Artystycznych Kielce 2002.

8.      Udział w konkursie wojewódzkim pod hasłem „Języki otwierają drzwi do Unii Europejskiej”.

Ogólnopolskie:

1.      Wyróżnienie w IV Międzygimnazjalnym Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Ekonomicznej/6 uczniów/.

2.      Bardzo dobry wynik w IV Międzygimnazjalnym Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Ekonomicznej.

3.      Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza” pod patronatem MEN.

4.      Udział w ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów /3 uczniów/.

Międzynarodowe:

1.      Za dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.

Rejonowe:

1. II miejsce w konkursie „Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki”.

Konkursy przedmiotowe / etap wojewódzki /  2002/2003

1. Język niemiecki    – 1 finalista

2. Geografia              – 1 finalista

3. Biologia                 – 1 finalista

Rok szkolny 2003/2004

Międzygminne:

1.        Udział w programie edukacyjnym „Organizacja zbiórki surowców wtórnych i   zagospodarowanie odpadów przez szkoły z terenu Gmin Dorzecza Koprzywianki”

2.        VII miejsce w IX Halowym Turnieju Młodzieży szkolnej w piłce nożnej

Powiatowe:

1.      II miejsce w II powiatowym przeglądzie piosenki gimnazjalnej

2.      II miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego szkół powiatu sandomierskiego

3.      Udział w eliminacjach powiatowych OTWP „Młodzież zapobiega Pożarom”

Ogólnopolskie:

1.      Udział w realizacji Programu „Dzień Przedsiębiorczości” pod honorowym patronatem Prezydenta RP

Międzynarodowe:

1.      Udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.

2.      Udział w V Międzygimnazjalnym Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Ekonomicznej

Diecezjalne:

1. Wyróżnienie w finale VII Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Konkursy przedmiotowe / etap wojewódzki /  2003/2004

1. Język niemiecki      – 1 finalista

2. Język polski             – 1 finalista

3. Chemia                    – 1 finalista

Rok szkolny 2004/2005

Międzygminne:

1.      VIII miejsce w X Halowym Turnieju Młodzieży szkolnej w piłce nożnej

Powiatowe:

 1. I miejsce w konkursie o tytuł „Mistrza ortografii powiatu sandomierskiego na poziomie Gimnazjum”
 2. II miejsce na Hufcowym Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej „ Takie małe śpiewogranie…”
 3. II miejsce w konkursie Kolęd i Pastorałek
 4. I miejsce w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

„ Młodzież zapobiega pożarom”

Okręgowe:

 1. Udział w turnieju Piłki nożnej o puchar Prezesa Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu – Zdroju.
 2. III miejsce w finale V konkursu Piosenki Angielskiej.

Ogólnopolskie:

 1. III miejsce w Ogólnopolskim Integracyjnym Turnieju Tenisa Stołowego w Lublinie.
 2. VI miejsce w VI Międzygimnazjalnym Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Ekonomicznej.

Konkursy przedmiotowe / etap wojewódzki /  2004/2005

1. Język angielski             – 1 finalista

Rok szkolny 2005/2006

Powiatowe:

 1. III miejsce w powiatowym Turnieju w piłce siatkowej dziewcząt.
 2. III miejsce w konkursie plastycznym „ Pożarowe malowanie”

Diecezjalne:

 1. I miejsce w III Diecezjalnej Olimpiadzie Liturgicznej „ Eucharystia – moja miłość” w kategorii szkół gimnazjalnych.

Wojewódzkie:

 1. Udział w konkursie polonistycznym w ramach Tygodnia z Sienkiewiczem z okazji „ Rocznic Sienkiewiczowskich”.

Ogólnopolskie:

 1. X miejsce w  VII Międzygimnazjalnym Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Ekonomicznej.
 2. Dyplom laureata w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie

Konkursy przedmiotowe / etap wojewódzki /  2005/2006

1. Język niemiecki   – 1 finalista

Rok szkolny 2006/2007

Diecezjalne:

 1. III  miejsce w IV Diecezjalnej Olimpiadzie Liturgicznej „ Śladami Świętych Polaków kanonizowanych przez Jana Pawła II” w kategorii szkół gimnazjalnych.

Powiatowe:

 1. II miejsce na Hufcowym Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej „ Takie małe śpiewogranie…”
 2. I miejsce w etapie powiatowym konkursu „ Gimnazjalisto! Wybierz zdrowe życie, bez nałogów”

Wojewódzkie:

 1. III miejsce w półfinałach Wojewódzkich Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej chłopców szkół gimnazjalnych.

Ogólnopolskie:

 1. Udział w  VIII Międzygimnazjalnym Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Ekonomicznej.
 2. Podziękowanie i wyrazy uznania za ogromny wkład podczas ogólnopolskiej akcji „Góra grosza” / Akcja pod patronatem MEN na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka i innych placówek opiekuńczo – wychowawczych/.
 3. Dwa wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie MIX matematyczno – przyrodniczy organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie.
 4. Podziękowanie za udział w akcji ogólnopolskiej „Rusz głową człowieku” organizowanym przez PZU życie S.A.

Konkursy przedmiotowe / etap wojewódzki /  2006/2007

1. I konkurs humanistyczny                                 – 2 finalistów

2. I konkurs matematyczno – przyrodniczy      – 2 finalistów

Rok szkolny 2007/2008

Powiatowe:

 1. IV miejsce w powiatowym Turnieju w piłce siatkowej chłopców Szkół Gimnazjalnych.
 2. III miejsce w Halowym Turnieju Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej Łoniów 2008
 3. III miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych
 4. IV miejsce w powiatowym Turnieju w piłce siatkowej dziewcząt Szkół Gimnazjalnych.

Diecezjalne:

 1. I  miejsce w  Diecezjalnym Finale V Olimpiady Liturgicznej „ Śladami błogosławionych Polaków, beatyfikowanych przez Jana Pawła II” w kategorii szkół gimnazjalnych.

Wojewódzkie:

 1. Udział w Młodzieżowych Wyścigach Kolarskich – „Szukamy przyszłych Olimpijczyków”.

Ogólnopolskie:

 1. IV miejsce w  Ogólnopolskim Międzygimnazjalnym Turnieju Wiedzy Ekonomicznej.
 2. Laureat konkursu  Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej – Zachowaj Trzeźwy Umysł 2008
 3. Serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za ogromny wkład podczas ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Akcja przeprowadzona pod patronatem MEN na rzecz Domów dla Dzieci i zawodowych rodzin zastępczych.

Rok szkolny 2008/2009

Powiatowe:

 1. III miejsce w powiatowym Turnieju w piłce siatkowej dziewcząt /kadetki/.
 2. II miejsce w etapie powiatowym konkursu „ Gimnazjalisto! Wybierz zdrowe życie, bez nałogów”
 3. Udział w etapie powiatowym „IV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu”
 4. I miejsce w konkursie recytatorskim „Strofy o Ojczyźnie”
 5. Tytuł laureata konkursu recytatorskiego VIII Wiosna Poetycka
 6. IV miejsce w powiatowym Turnieju w piłce siatkowej chłopców
 7. II miejsce na festiwalu piosenki angielskiej

Diecezjalne:

 1. I  miejsce w  Diecezjalnym Finale VI Olimpiady Liturgicznej „ Witaj Królowo Matko i Nadziejo nasza” w kategorii szkół gimnazjalnych.

Wojewódzkie:

 1. I miejsce w konkursie recytatorskim „Strofy o Ojczyźnie” /eliminacje Chorągwiane/
 2. Podziękowanie za udział i piękne prace w konkursie „5 lat Polski w Unii Europejskiej – jak zmienia się mój region”

Ogólnopolskie:

 1. Udział w finale XVII Harcerskiego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”.
 2. X miejsce w  Ogólnopolskim Międzygimnazjalnym Turnieju Wiedzy Ekonomicznej.

Rok szkolny 2009/2010

Powiatowe:

 1. Udział  w powiatowym Turnieju w piłce siatkowej dziewcząt /kadetki/.
 2. Udział w konkursie wiedzy pożarniczej
 3. IV miejsce w powiatowym ogólnopolskiego konkursu BRD
 4. Udział  w konkursie recytatorskim „Dla Papieża”, „Wiosna poetycka”
 5. Udział  w konkursie recytatorskim – twórczość własna

Diecezjalne:

 1. Udział w konkursie plastycznym „Papież Polak”
 2. Udział w konkursie recytatorskim „ Dla Papieża”
 3. III miejsce w VII finale Olimpiady Liturgicznej

Wojewódzkie:

 1. Udział w konkursie na najlepszą prezentację multimedialną „Muzyką malowane”
 2. Udział w konkursie na najlepszą prezentację multimedialną „Żyj zdrowo”

Ogólnopolskie:

 1. Udział  w  Ogólnopolskim Międzygimnazjalnym Turnieju Wiedzy Ekonomicznej.

Rok szkolny 2010/2011

 

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

Powiatowe:

 1. I miejsce w powiatowym turnieju piłki  siatkowej dziewcząt.
 2. I miejsce w powiatowych półfinałach piłki nożnej.
 3. II miejsce w XVI Halowym Turnieju piłki nożnej chłopców.
 4. II  miejsce w powiatowym turnieju piłki  siatkowej chłopców.
 5. II miejsce w XII powiatowym festiwalu piosenki angielskiej.

Ogólnopolskie:

 1. 5  miejsce w  XII Międzygimnazjalnym Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Ekonomicznej.
 2. 16 miejsce w Ogólnopolskim konkursie z języka niemieckiego „Panda”.

Konkursy przedmiotowe / etap wojewódzki /  2010/2011

 1. Biologia                – 1  laureat
 2. Język polski          – 1  laureat
 3. Język polski          – 1  finalista

Realizacja projektu „Deutschwagen – Tour” w ramach współpracy z Instytutem Goethego.

Rok szkolny 2011/2012

C E R T Y F I K A T Y; – „Szkoła Bezpiecznego Internetu”

– „Bezpieczne wakacje 2012

Powiatowe:

 1. 2 i 3 miejsce w konkursie powiatowym z wiedzy o Collegium  Gostomianum;
 2. 2 miejsce w powiatowym Festiwalu Piosenki Angielskiej;
 3. 2 miejsce w powiatowym konkursie plastycznym;
 4. 2 miejsce w powiatowym turnieju piłki  siatkowej;
 5. 2 miejsce w turnieju halowym w piłce nożnej;
 6. 3 miejsce w powiatowych drużynowych  zawodach lekkoatletycznych;
 7. 4 miejsce w półfinałach powiatowych piłki nożnej;

 

Ogólnopolskie:

1.    Udział w XIII Międzygimnazjalnym Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Ekonomicznej;

2.    Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza” pod patronatem MEN.

 

Konkursy przedmiotowe / etap wojewódzki /  2011/2012

1. Biologia                 – 2 finalistki

 

Inne sukcesy:

 1. kursy dla uczniów e-learning – bezpieczeństwo online;
 2. publikacje wierszy uczennicy w czasopiśmie ogólnopolskim Victor Gimnazjalista;
 3. artykuł w czasopiśmie ogólnopolskim Biblioteka w szkole.

Rok szkolny 2012/2013

Projekt „Wiem, bo się uczę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Tytuł SZKOŁA Z KLASA 2.0

C E R T Y F I K A T Y;

 • Biblioteka – miejsce bezpiecznego internetu
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie – e-learning
 • Bezpieczne wakacje 2013
 • Nauczyciel przyjazny rodzinie

Powiatowe:

 1. 1 i 4 miejsce w konkursie powiatowym z wiedzy o Collegium  Gostomianum;
 2. 1 miejsce za prezentację multimedialną „Walory historyczno – przyrodnicze Sandomierza;
 3. 2 miejsce w powiatowym turnieju w piłce nożnej dziewcząt;
 4. 2 miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt;
 5. 3 miejsce w turnieju halowym w siatkowej chłopców;
 6. 4 miejsce w turnieju piłki nożnej dziewcząt Coca cola ;
 7. 4 miejsce w XVII Halowym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców;
 8. …. Miejsce w konkursie ‘Bezpieczny pieszy”.

Wojewódzkie:

 1. Wyróżnienie na Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży;
 2. II miejsce w II Konkursie Wojewódzkim „Katyń – pamiętamy!” /kategoria – wiersz /;
 3. II miejsce w konkursie plastycznym „Powstanie Styczniowe w mojej małej Ojczyźnie”

Ogólnopolskie:

1.    Wyróżnienie w XII Ogólnopolskim Konkursie „Bonum Publicum”;

2.    Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza” pod patronatem MEN.

Konkursy przedmiotowe / etap wojewódzki /  2012/2013

1. Biologia                 – 1 finalistka

2. Język polski           – 1 laureat

– 1 finalistka

3. Matematyka           – 1 finalistka

Inne sukcesy:

 1. 4 uczennice zostały laureatkami sceny literackiej w Festiwalu Młodych Artystów – Sandomierz 2013;

 

Rok szkolny 2013/2014

Projekt „Nasza wiedza – nasza pasja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

C E R T Y F I K A T ;

 • Ukończenia I edycji programu – WF z Klasą;
 • Laboratorium Edukacyjne ECDL;
 • Biblioteka – miejsce bezpiecznego internetu;
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie – e-learning;
 • Bezpieczne wakacje 2014

Powiatowe:

 1. 8 miejsce w konkursie powiatowym z wiedzy o Collegium  Gostomianum;
 2. 2 miejsce w konkursie Wiedzy o Historii i Kulturze Żydów Polskich;
 3. I, II i III miejsce w Gimnazjadzie Lekkoatletycznej;
 4. II miejsce w powiatowym turnieju piłki siatkowej;
 5. III miejsce w Powiatowym Festiwalu Piosenki Angielskiej

Wojewódzkie:

 1. II miejsce w III Konkursie Wojewódzkim „Katyń – pamiętamy!” /kategoria – pamiątkowa kartka /;
 2. Udział w XIII Ogólnopolskim Konkursie „Bonum Publicum”:

– Laureat nagrody I stopnia za album fotograficzny – „Krzyże i kapliczki przydrożne w Gminie Klimontów”;

– Laureat nagrody II stopnia za pracę „Stowarzyszenie Nasze dziedzictwo Ossolin – historia i działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu”;

3.   II miejsce w turnieju STiK 2014.

Ogólnopolskie:

1.    Wyróżnienie /7 miejsce/  w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego „PANDA”;

Konkursy przedmiotowe / etap wojewódzki /  2013/2014

1. Język niemiecki     – 1 finalista

Sukcesy:

 1. Laureat sceny literackiej w Festiwalu Młodych Artystów – Sandomierz 2014;
 2. Realizacja programu edukacyjnego – „Trzymaj formę”;
 3. Realizacja programu edukacyjnego – „Znajdź właściwe rozwiązanie”;
 4. III miejsce w XIX Turnieju Piłki Nożnej Halowej Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki;
 5. IV miejsce w finale Diecezjalnej Olimpiady Liturgicznej;
 6. Udział w Diecezjalnym Konkursie Biblijnym.

Rok szkolny 2014/2015

Konkursy przedmiotowe / etap wojewódzki /  2014/2015

Język polski:

– 1 laureatka

– 1 finalistka

Rok szkolny 2015/2016

Uczeń Kamil Kućma uzyskał tytuł finalisty XIII Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego

Inne działania:

 1. Przegląd form teatralnych w Sandomierzu „Opowieść Wigilijna” według utworu Karola Dickensa
 2. Turniej „Coca – cola” dla chłopców i dziewcząt
 3. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – „Młodzież zapobiega pożarom”
 4. Szkoła z klasą 2.0

Rok szkolny 2016/2017

 1. I miejsce w powiatowych zawodach w Drużynowym Tenisie Stołowym w kategorii dziewcząt.
 2. II miejsce w powiatowych zawodach w Drużynowym Tenisie Stołowym w kategorii chłopców.
 3. I miejsce w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego.