5. maja 2016r. na kompleksie sportowym Orlik w Klimontowie, odby? si? Powiatowy Turniej Pi?ki No?nej Dziewcz?t Szkó? Gimnazjalnych Putty public key generator download , który by? organizowany przez nasz? szko??. W zawodach bra?y udzia? dru?yny pi?karskie reprezentuj?ce