W dniu 27 września 2016 r. o godz. 1000 odbyła się próbna ewakuacja z budynku szkoły. Wzięli w niej udział uczniowie oraz pracownicy gimnazjum Putty portable download heise , którzy po usłyszeniu sygnałów dźwiękowych opuścili budynek wyjęciem ewakuacyjnym. Następnie nauczyciele zdali raport o stanie liczebnym uczestników ewakuacji. Ostatnim krokiem postępowania ewakuacyjnego było odwołanie alarmu przez Dyrektora Gimnazjum. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania.