Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie rozpoczyna rekrutacj? uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017.

Informujemy Putty download page , ?e listy uczniów do klas pierwszych gimnazjum zakwalifikowanych w post?powaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 zosta?y wywieszone na drzwiach wej?ciowych do budynku szko?y.

Listy te nie b?d? udost?pnione na szkolnej stronie WWW.

UWAGA!

W dniu 26 sierpnia 2016r. zostan? og?oszone ostateczne listy uczniów poszczególnych klas. Po tym terminie nie b?dzie ?adnych zmian w listach klasowych.