Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Katarzyna Frańczak kl. II b

Zastępca Przewodniczącego

Weronika Rębacz kl. II b

Sekretarz

Miłosz Adamczak kl. II c