,,ŚNIADANIE NA ZDROWIE”

,,Śniadanie – na zdrowie”– to akcja w ramach  Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ,,Trzymaj Formę”

W dniu 16 listopada 2016 roku w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II zostało zorganizowane zdrowe śniadanie.  Śniadanie jest jednym z działań szkolnych  w ramach  Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ,, Trzymaj Formę”, którego celem jest edukacja  w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia     i zbilansowanej diety, w oparciu   o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Tegoroczne śniadanie odbyło się pod hasłem ,, Śniadanie – na zdrowie”.

Koordynatorami szkolnego programu są nauczyciele świetlicy:  Pani Monika Cichoń
i Pani Bożena Chłodnicka. W świetlicy szkolnej przy jedenastu stanowiskach pracy  stanęły reprezentacje poszczególnych klas wraz z rodzicami. Swoją obecnością zaszczycili nas pracownicy Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sandomierzu: Pani Anna Suchecka oraz Pani Aneta Bober. Wszystkich uczestników powitała Pani Dyrektor Barbara Bilska, życząc owocnej pracy i dobrej zabawy. Każda klasa musiała przestrzegać zaleceń i wybrać z grupy produktów te, które są najbardziej wartościowe i przygotować z nich śniadanie dla swoich kolegów z klasy oraz wychowawców. Zadaniem dodatkowym, za które można było zdobyć dużą ilość punktów, było rozwiązanie krzyżówki. Uczniowie  mogli skorzystać z porad kucharki Pani Wioletty Boryckiej oraz pielęgniarki szkolnej Pani Ewy Piotrowskiej. Po przygotowaniu śniadania każdy zespół klasowy był oceniany przez komisję, nie było to łatwe, ponieważ klasy wykazały się wysokim poziomem wykonania całego zadania. W śniadaniu były oceniane: zgodność z zasadami prawidłowego odżywiania Aloha enterprise 8080 , estetyka wykonania, racjonalne wykorzystanie produktów, odpowiednie ubranie, zadanie w formie krzyżówki. Najlepsze śniadanie dla swoich kolegów przygotowali uczniowie klasy II b wraz z rodzicem. Zostali oni nagrodzeni dyplomem oraz zdrowym upominkiem w postaci kosza owoców. Uczniowie z przygotowanym śniadaniem udali się do klas, gdzie wszyscy razem mogli je spożyć. Po śniadaniu rodzice i uczniowie, którzy przygotowywali posiłek wysłuchali prelekcji pracowników Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sandomierzu odnośnie zasad zdrowego odżywiania oraz bezpiecznego przechowywania żywności.

Koordynatorzy bardzo dziękują sponsorom: Państwu Janinie i Leszkowi Skibińskim za pieczywo oraz Państwu Monice i Przemkowi Ziejom za część produktów spożywczych oraz Radzie Rodzicom.

 Koordynatorzy

Może Ci się również spodoba