Ogl?da?am ostatnio spektakl „Romeo i Julia”. Zosta? wystawiony w Domu Kultury w Staszowie. Mimo ma?ej ilo?ci aktorów, uwa?am ?e przedstawienie uda?o si?. By?am pozytywnie zaskoczona sposobem wykorzystania dzie?a Szekspira do spektaklu. Aktorzy ?wietnie wcielili si? w role bohaterów. Najbardziej podoba?a mi si? posta? Marty, s?u??cej Kapuletów- jej dynamizm po??czony z lekko irytuj?cym zachowaniem- nadawa?o to postaci indywidualny styl. Momentami spektakl by? musicalem. Ten zabieg, wraz z pozosta?ymi fragmentami muzycznymi przedstawienia, by? udany. Moim zdaniem re?yser ?wietnie przedstawi? czas akcji odpowiadaj?cy dramatowi. Ostatni moment akcji- ?mier? Romea i Julii- zosta? ukazany przez re?ysera jako odej?cie dusz m?odego ma??e?stwa do za?wiatów. Uwa?am ?e próba stworzenia prostej w odbiorze sztuki powiod?a si?. Ciesz? si?, ?e ?am obejrze? ten spektakl.

opr. Justyna Kusal