Dnia 29 lutego 2016r do naszej szko?y przyjecha? teatr „M?odego pokolenia” z Warszawy. Aktorzy odegrali komedi? pt. „Sk?piec” Moliera. Dramat opowiada o cz?owieku ogarni?tym chorobliw? mani? posiadania maj?tku za wszelk? cen?. G?ówny bohater nie zwraca uwagi nawet na potrzeby w?asnych dzieci.

Cho? dla dzieci bohatera wszystko dobrze si? zako?czy?o on nie zmieni? swojej postawy. Aktorzy ?wietnie odegrali swoje role Xming portable putty download free , daj?c sztuce niepowtarzalny charakter. Momentami by?o bardzo zabawnie. Wszyscy si? ?wietnie bawili. Inscenizacja bardzo si? podoba?a uczniom oraz nauczycielom. Spektakl ten by? godny obejrzenia.

Klaudia Wójcik

Aleksandra   ?ukawska

Aleksandra Nawrocka