Tag: akcje d

1 0

W odwiedzinach u chorych i samotnych

  Uczniowie naszej szko?y w okresie Wielkiego Postu przygotowywali kartki ?wi?teczne z ?yczeniami z my?l? o osobach samotnych i chorych. Do akcji aktywnie w??czy?o si? Szkolne Kolo Caritas, które pozyska?o fundusze na zakup ?wi?tecznych...