Tag: angielski

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 0

Lekcja w plenerze po angielsku

Wraz z nadchodz?c? wiosn? w naszej szkole ruszy?a pierwsza lekcja w plenerze w j?zyku angielskim. Tym razem uczniowie klasy 2c przygotowali ciekawe informacje na temat historii i architektury  zabytków Klimontowa oraz prezentowali je podczas...

phoca_thumb_l_2 0

Świąteczne songowanie

Wraz z przygotowaniami do ?wi?t Bo?ego Narodzenia przygotowujemy si? do ?wi?tecznego kol?dowania. Uczniowie z ró?nych klas przygotowuj? grupami nie tylko kol?dy, ale tak?e piosenki zwi?zane z zim? i ?wi?tami w j?zyku angielskim. ?wi?teczne songowanie...