Tag: apel

_dsc0141 0

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

13 października  2016 roku w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie odbył się uroczysty apel z okazji  Dnia Edukacji Narodowej. W tym dniu swoje święto obchodzili także uczniowie klas pierwszych, którzy złożyli...

_dsc9607 0

1050 Rocznica Chrztu Polski

19 czerwca 2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie został przedstawiony krótki montaż artystyczny upamiętniający 1050 rocznicy Chrztu Polski. Program artystyczny został przygotowany we współpracy Przedszkola Sióstr Imienia Jezus   z Gimnazjum im. Papieża Jana...

_dsc8834 0

IX Happening „Bezpieczna szkoła”

To już po dziewiąty raz nasza szkoła była organizatorem Happeningu ,,Bezpieczna Szkoła”. Hasłem przewodnim tegorocznego happeningu było : ,,Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa’’. Celem nadrzędnym naszych działań jest poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci  i młodzieży....

dscf5194 0

101 Rocznica Bitwy pod Konarami

  22.05.2016 roku, odby?y si? gminne uroczysto?ci z okazji 101 rocznicy Bitwy pod Konarami. Nasz? szko?? reprezentowa? Poczet Sztandarowy oraz delegacja uczniów, która z?o?y?a wi?zank? kwiatów pod obeliskiem. Uroczysto?ci rozpocz??y si? inscenizacj? w wykonaniu...

jpg-6 0

76 Rocznica Zbrodni Katyńskiej

 3 kwietnia odby?y si? uroczysto?ci upami?tniaj?ce 76 Rocznic? Zbrodni Katy?skiej w Parku Katy?skim w Byszowie. Uczniowie naszej szko?y przedstawili dla uczestników uroczysto?ci monta? historyczno – patriotyczny. Nasz? szko?? reprezentowa? równie? poczet sztandarowy. Uczniowie z?o?yli...

2 0

Dzień Kobiet

W dniu 8 marca bie??cego roku Aloha enterprise phone number , na szóstej godzinie lekcyjnej odby? si? uroczysty apel z okazji Mi?dzynarodowego Dnia Kobiet. Zaproszeni go?cie oraz przedstawiciele Samorz?du Uczniowskiego z?o?yli wszystkim paniom ?yczenia....

3 0

To nie tylko przemoc

W dniu 12 lutego o godz. 8:35 w hali gimnastycznej  naszego gimnazjum odby? si? spektakl pt.: „Bella”, maj?cy na celu u?wiadomienie nam (uczniom) problemu agresji w szko?ach z punktu widzenia prze?ladowcy i ofiary. Tytu?owa...

3 0

UROCZYSTOŚCI BOŻONARODZENIOWE

Zgodnie z tradycj?, w tygodniu poprzedzaj?cym ?wi?ta Bo?ego Narodzenia, odby?o si? w naszym gimnazjum spotkanie jase?kowe. Swoj? obecno?ci? zaszczycili nas zaproszeni go?cie. W rol? aktorów wcielili si? uczniowie , którzy przybli?yli tajemnic? Betlejemskiej Nocy....

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 0

Obchody 97 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

11 listopada reprezentacja uczniów naszej szko?y bra?a udzia? w uroczysto?ci patriotycznej na terenie gminy, upami?tniaj?cej 97 rocznic? odzyskania niepodleg?o?ci przez Polsk?. „> Nasz? szko?? reprezentowa? Poczet Sztandarowy, a przedstawiciele uczniów z?o?yli wi?zank? pod pomnikiem...

7 0

224 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

3 maja 2015r. odby?y si? uroczysto?ci gminne po?wi?cone 224-tej rocznicy  uchwalenia Konstytucji 3 maja. Na uroczystej Mszy ?w. w intencji Ojczyzny nasz? szko?? reprezentowa? poczet sztandarowy. Po Mszy ?w. odby?a si? Manifestacja Patriotyczna przy...