Tag: egzamin

Egzamin Gimnazjalny 0

Egzamin Gimnazjalny

Do egzaminu gimnazjalnego w naszej szkole przyst?pi?o 72 uczniów. Uczniowie klas trzecich mogli sprawdzi? swoje umiej?tno?ci podczas ów z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz j?zyka obcego nowo?ytnego. To dla nich du?e prze?ycie, co wida? by?o...

Egzamin Gimnazjalny 0

Egzamin Gimnazjalny

arial,helvetica,sans-serif;”>Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum

4 0

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY

W dniach od 9 do 11 lutego 2016 roku w naszej szkole odbył się próbny egzamin gimnazjalny. Uczniowie klas trzecich mogli sprawdzić swoje umiejętności podczas egzaminów z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz języka obcego. Próbne...