Tag: historia

_dsc9607 0

1050 Rocznica Chrztu Polski

19 czerwca 2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie został przedstawiony krótki montaż artystyczny upamiętniający 1050 rocznicy Chrztu Polski. Program artystyczny został przygotowany we współpracy Przedszkola Sióstr Imienia Jezus   z Gimnazjum im. Papieża Jana...

dscf5194 0

101 Rocznica Bitwy pod Konarami

  22.05.2016 roku, odby?y si? gminne uroczysto?ci z okazji 101 rocznicy Bitwy pod Konarami. Nasz? szko?? reprezentowa? Poczet Sztandarowy oraz delegacja uczniów, która z?o?y?a wi?zank? kwiatów pod obeliskiem. Uroczysto?ci rozpocz??y si? inscenizacj? w wykonaniu...

img_3498 0

Konkurs na mistrza arkusza egzaminującego z historii

  7 kwietnia uczniowie klas trzecich wzi?li udzia? w konkursie na mistrza arkusza egzaminacyjnego z historii. Z uczestników ka?dej klasy zosta?o wybrane po pi?ciu uczniów z najwi?ksz? liczb? punktów. Z klasy 3 a najwi?ksz?...

jpg-6 0

76 Rocznica Zbrodni Katyńskiej

 3 kwietnia odby?y si? uroczysto?ci upami?tniaj?ce 76 Rocznic? Zbrodni Katy?skiej w Parku Katy?skim w Byszowie. Uczniowie naszej szko?y przedstawili dla uczestników uroczysto?ci monta? historyczno – patriotyczny. Nasz? szko?? reprezentowa? równie? poczet sztandarowy. Uczniowie z?o?yli...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 0

Obchody 97 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

11 listopada reprezentacja uczniów naszej szko?y bra?a udzia? w uroczysto?ci patriotycznej na terenie gminy, upami?tniaj?cej 97 rocznic? odzyskania niepodleg?o?ci przez Polsk?. „> Nasz? szko?? reprezentowa? Poczet Sztandarowy, a przedstawiciele uczniów z?o?yli wi?zank? pod pomnikiem...

7 0

224 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

3 maja 2015r. odby?y si? uroczysto?ci gminne po?wi?cone 224-tej rocznicy  uchwalenia Konstytucji 3 maja. Na uroczystej Mszy ?w. w intencji Ojczyzny nasz? szko?? reprezentowa? poczet sztandarowy. Po Mszy ?w. odby?a si? Manifestacja Patriotyczna przy...

phoca_thumb_l_42 0

10 lat Gimnazjum

Dnia 14 grudnia 2009 roku rozpocz??y si? uroczysto?ci jubileuszu 10 – lecia Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie. Msz? ?wi?t? rozpocz?to jubileusz. Ksi?dz kanonik Adam Nowak przywita? przyby?ych nauczycieli i uczniów, wyrazi?...