Tag: internet

Dzień Bezpiecznego Internetu 2016 0

Dzień Bezpiecznego Internetu 2016

  W roku szkolnym 2015/2016 po raz kolejny w Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie odby?y si? lokalne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. DBI realizowany jest w Polsce przez Fundacj? Dzieci Niczyje oraz...

6 0

APEL BEZPIECZNY INTERNET

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu Download puttygen for windows 7 32 bit ,który w tym roku  by? realizowany pod has?em ,,Lepszy Internet zale?y od Ciebie” uczniowie zainteresowani bezpiecznym korzystaniem z Internetu, przygotowali pod kierunkiem koordynatorów...

Konkurs wiedzy ,,Bezpieczni w Internecie” 0

Konkurs wiedzy ,,Bezpieczni w Internecie”

Dnia 5 lutego 2016 roku w naszej szkole odby? si? konkurs z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Celem konkursu by?o sprawdzenie wiedzy uczniów dotycz?cej zagro?e?  i bezpiecznych dzia?a? w Internecie,         a tak?e promowanie...

8 0

Dzień Bezpiecznego Internetu

10 lutego  z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu odby? si? apel przygotowany przez Grup? ?wietlicow? i Klub Mi?o?ników Ksi??ki. Dzie? Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu...