Tag: konkurs

wp_20160607_10_41_27_pro 0

Konkurs multimedialny „Wisła – lustro Sandomierza”

Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie na prezentację multimedialną zorganizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu, pod hasłem „ Wis?a–lustro Sandomierza”. Celem konkursu było: rozwijanie zainteresował związanych z biologią, ekologią, krajoznawstwem,...

wp_20160428_11_45_54_pro 0

Konkurs Wiedzy o Collegium Gostomianum

28. kwietnia  2016 roku w I Liceum Ogólnokszta?c?cym Collegium Gostomianum w Sandomierzu odby? si? konkurs „Wiedzy o Collegium Gostomianum”, w którym brali udzia? uczniowie naszego gimnazjum. Celem konkursu by?o: poznanie przesz?o?ci i tradycji I...

1 0

Wyniki konkursu plastycznego na Kartkę Wielkanocną

  Tradycj? sta?o si? ju?, ?e przed ka?dymi ?wi?tami ?wietlica organizuje konkurs plastyczny na kartki ?wi?teczne. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania pi?knym zwyczajem obdarowywania najbli?szych kartkami ?wi?tecznymi oraz promocja naszej szko?y w ?rodowisku lokalnym....

Szkolny Konkurs Plastyczny 0

Szkolny Konkurs Plastyczny

W ostatnim czasie w naszej szkole zosta? przeprowadzony konkurs plastyczny p.t. „Jan Pawe? II – Patron Rodziny”. Konkurs cieszy? si? du?? popularno?ci? w?ród uczniów i wp?yn??o wiele ciekawych prac. Spo?ród nich wy?oniono 26 najlepszych...