Tag: ogłoszenie

Ogłoszenie 0

Ogłoszenie

Oldboys Klimontów działający przy LKS „Klimontowianka” Klimontów zaprasza na treningi, które odbywają się we wtorki i piątki 0d 17:00 do 19:00 na hali sportowej w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie

13 0

„Z Pismem Świętym w trzecie tysiąclecie”

Tegoroczna edycja Konkursu Biblijnego obejmuje znajomo?? tre?ci Listów ?w. Paw?a: Listu do Kolosan, 1 i 2 Listu do Tesaloniczan i 1 i 2 Listu do Tymoteusza, przypisów i wst?pów do poszczególnych Listów zamieszczonych w...

14 0

IX Happening „Bezpieczna szkoła”

 Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie w dniu 01 czerwca 2016 r. organizuje ju? IX Happening w ramach akcji ,,Bezpieczna szko?a”. Has?o  tegorocznego happeningu : ,,Bezpiecze?stwo to nasza wspólna sprawa”.Celem nadrz?dnym naszych...