Tag: patron

_dsc0315 0

W hołdzie Patronowi

  25 października 2016 roku obchodziliśmy w naszej diecezji liturgiczne wspomnienie Św. Jana Pawła II.  Tego dnia, podczas wieczornej mszy św. w kościele parafialnym w Klimontowie, uczniowie naszej szkoły zaprezentowali montaż słowny przypominający nauczanie ...

13 0

Jan Paweł II – Patron Rodziny

27 pa?dziernika 2015 r.  w naszym gimnazjum odby? si? apel z okazji Dni Papieskich.  Uczniowie przedstawili monta? przypominaj?cy ?yciorys naszego Patrona oraz Jego nauczanie o rodzinie. Apel by? uzupe?niony nagraniami z cytatami Ojca ?wi?tego....

Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II 0

Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II

Rodzina w nauczaniu Jana Paw?a II Uczniowie naszej szko?y przygotowali krótki monta? okoliczno?ciowy po?wi?cony nauczaniu Jana Paw?a II zatytu?owany „Jan Pawe? II – Patron Rodziny”.  Zosta? on zaprezentowany lokalnej spo?eczno?ci w ko?ciele parafialnym w...

7 0

Obchody Dnia Patrona

19 maja 2015 roku w naszej szkole odby? si? uroczysty apel po?wi?cony Papie?owi Janowi Paw?owi II z okazji 95 rocznicy jego urodzin, który przygotowali uczniowie pod opiek? nauczycieli: p. Barbary Ciepli?skiej p. Iwony Stoli?skiej...

phoca_thumb_l_1 0

Wspomnienie Błogosławionego Jana Pawła II

1 maja byli?my ?wiadkami wyniesienia na o?tarze Jana Paw?a II. Podczas ceremonii beatyfikacji zosta?o og?oszone, ?e wspomnienie B?ogos?awionego przypadnie na 22 pa?dziernika, kiedy to Jan Pawe? II b?dzie wspominany w liturgii, w Rzymie i...