Tag: polski

_dsc9026 0

Czytanie uskrzydla

10 czerwca 2016 roku na terenie ca?ej polski odby?a si? akcja „Jak nie czytam Aloha enterprise 4430 , jak czytam”, w której wzi??o udzia? nasze gimnazjum. Oko?o godziny 1000 uczniowie razem z nauczycielami w...

3 0

Dzień Języka Ojczystego

7 marca 2016 roku w naszej szkole w Sali gimnastycznej odby? si? apel z okazji Dnia J?zyka Ojczystego przygotowany przez p. Dorot? Kwapi?sk? oraz uczniów klasy II „b”.Podczas apelu uczniowie mogli wzi?? udzia? we...

1 0

Konkurs recytatorski

Dnia 22 lutego 2016r. o godzinie 1200 w ?wietlicy naszego gimnazjum odby? si? konkurs recytatorski. Organizatorem konkursu by?a pani Dorota Kwapi?ska. W jury zasiad?y równie? pani Iwona Stoli?ska oraz pani dyrektor Barbara Bilska. Na...

3 0

Konkurs ortograficzny

29 listopada w naszej szkole odby? si? konkurs „> ortograficzny. Udzia? w nim wzi??y po 3 osoby z ka?dej z klas pierwszych, drugich i trzecich. Konkurs mia? na celu wy?onienie spo?ród uczestników mistrza ortografii....