Tag: religia

_dsc8480 0

Obchody Dnia Patrona

W dniu 18. maja 2016 r. w Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie obchodzili?my Dzie? Patrona Szko?y. Uroczysto?? rozpocz??a si? z?o?eniem kwiatów pod tablic? upami?tniaj?c? wydarzenie nadania imienia szkole. O godzinie 1100...

13 0

„Z Pismem Świętym w trzecie tysiąclecie”

Tegoroczna edycja Konkursu Biblijnego obejmuje znajomo?? tre?ci Listów ?w. Paw?a: Listu do Kolosan, 1 i 2 Listu do Tesaloniczan i 1 i 2 Listu do Tymoteusza, przypisów i wst?pów do poszczególnych Listów zamieszczonych w...

jpg-4 0

I konkurs Piosenki Religijnej

27 kwietnia 2016r. uczniowie Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie wzi?li udzia? w I Konkursie Piosenki Religijnej organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Klasztoru Podominika?skiego w Klimontowie „WSPÓLNE DOBRO”, Parafialny Oddzia? Akcji Katolickiej...

2 0

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Od 15 do 17  lutego w naszym gimnazjum odbywa?y si? rekolekcje szkolne. Pierwsze dwa dni rekolekcji uczniowie sp?dzili na sali gimnastycznej, uczestnicz?c w spotkaniu prowadzonym przez ks. Paw?a Kar? oraz  ks. Bartosza. W pierwszym...

phoca_thumb_l_wb15 0

Wizyta Biskupa

15.10.2009r. dzie? po ?wi?cie Edukacji Narodowej, w dniu ?w. Teresy z Avila patronki naszej parafii, ca?a spo?eczno?? szko?y wzi??a udzia? w uroczystej Mszy ?wi?tej w intencji uczniów i nauczycieli. W imieniu, spo?eczno?ci lokalnych szkó?...