Tag: songowanie

phoca_thumb_l_2 0

Świąteczne songowanie

Wraz z przygotowaniami do ?wi?t Bo?ego Narodzenia przygotowujemy si? do ?wi?tecznego kol?dowania. Uczniowie z ró?nych klas przygotowuj? grupami nie tylko kol?dy, ale tak?e piosenki zwi?zane z zim? i ?wi?tami w j?zyku angielskim. ?wi?teczne songowanie...