Tag: sport

Ogłoszenie 0

Ogłoszenie

Oldboys Klimontów działający przy LKS „Klimontowianka” Klimontów zaprasza na treningi, które odbywają się we wtorki i piątki 0d 17:00 do 19:00 na hali sportowej w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie

20160616_115315 0

Olimpiada lekkoatletyczna

W dniu 16.06.2016r uczniowie naszej szkoły wzięli udział w olimpiadzie  lekkoatletycznej  oraz biegu Najdłuższą Aleją Kasztanowców w Europie o Puchar Mieszka I ,której organizatorami  byli Wójt Gminy Klimontów i UKS Orlik Klimontów. Impreza odbyła...

20160505_112248 0

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt

  5. maja 2016r. na kompleksie sportowym Orlik w Klimontowie, odby? si? Powiatowy Turniej Pi?ki No?nej Dziewcz?t Szkó? Gimnazjalnych Putty public key generator download , który by? organizowany przez nasz? szko??. W zawodach bra?y...

_dsc8418 0

Turniej Piłki Nożnej Chłopców

25. kwietnia 2016r. o godz. 900 na hali sportowej Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie odby? si? Turniej Pi?ki No?nej o Puchar Dyrektora Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych w Klimontowie pod patronatem Starosty Sandomierskiego....

Eliminacje turnieju piłki nożnej chłopców i dziewcząt Coca – Cola Cup 2016 0

Eliminacje turnieju piłki nożnej chłopców i dziewcząt Coca – Cola Cup 2016

31 marca I 1 kwietnia 2016 r. na boisku Orlik w Sandomierzu odby?a si? I runda turnieju pi?ki no?nej Coca-Cola Cup 2016 w kategorii  ch?opców szkó? gimnazjalnych. W rozgrywkach uczestniczy?o 8 dru?yn, Gimnazjum im....

6 0

Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt i chłopców

W dniu 21.03.2016r. o godzinie 9:00 odby? si? mi?dzyszkolny turniej pi?ki siatkowej, którego byli?my wspó?organizatorami. Turniej ten odby? si? pod patronatem Starosty Sandomierskiego. Celem turnieju by?a popularyzacja pi?ki siatkowej jako formy aktywnego sp?dzania czasu...

3 0

Powiatowy turniej piłki siatkowej chłopców

1 marca  w sali gimnastycznej Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie odby? si? turniej pi?ki siatkowej ch?opców. Uczniowie naszego gimnazjum zaj?li III miejsce. Wszystkim uczestnikom turnieju nale?? si? s?owa uznania za udzia?...

3 0

WYJAZD NA LODOWISKO

W sobot? 27 lutego m?odzie? naszej szko?y pod opiek? pani Iwony Judy, pani Joanny Bednarskiej oraz pana Tomasza K?dzierskiego pojecha?a na lodowisko do Mielca. Celem wyjazdu by?o propagowanie zdrowego stylu ?ycia, aktywnego sp?dzania czasu...

dyplom-2 0

Mistrzostwa Powiatu Sandomierskiego w tenisie stołowym

4 lutego 2016 roku w ?oniowie odby?y si? mistrzostwa Powiatu Sandomierskiego w tenisie sto?owym. Rywalizowa?y ze sob? zawodniczki z czterech gimnazjów: Klimontowa Vigilix phone number , Samborca, Starachowic, ?oniowa. Znakomicie spisa?y si? nasze uczennice:...

6 0

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

23 listopada 2015 roku Putty download portable , na hali sportowej w Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II odby? si? mi?dzyklasowy turniej pi?ki no?nej w sk?adach mieszanych. Turniej mia? na celu sprawdzenie umiej?tno?ci uczniów...