Tag: sport

6 0

Lubię ćwiczyć na wf-ie

13 kwietnia 2015 roku ?wi?tokrzyski parlamentarzysta, pose? Zbigniew Pacelt odwiedzi? nasz? szko?? jako laureatk? og?oszonego na pocz?tku roku konkursu „Lubi? ?wiczy? na wf-ie” w ramach ogólnopolskiej kampanii Ministerstwa Sportu i Turystyki RP „Stop zwolnieniom...

phoca_thumb_l_1 0

Turniej piłki nożnej halowej

8 grudnia 2014r. w Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie odby? si? turniej pi?ki no?nej halowej ch?opców. Wzi??o w nim udzia? 10 dru?yn z klas I-III , organizatorami byli uczniowie klasy II...