Tag: straż

Próbna ewakuacja 0

Próbna ewakuacja

W dniu 27 września 2016 r. o godz. 1000 odbyła się próbna ewakuacja z budynku szkoły. Wzięli w niej udział uczniowie oraz pracownicy gimnazjum Putty portable download heise , którzy po usłyszeniu sygnałów dźwiękowych...

Ewakuacja 0

Ewakuacja

W dn.11.12.2009 w czasie wykonywania do?wiadczenia w pracowni chemicznej zosta?a rozlana ?r?ca substancja chemiczna. Nauczyciel prowadz?cy natychmiast powiadomi? dyrektora szko?y, który  zgodnie z procedur? zarz?dzi? ewakuacj? szko?y oraz zawiadomi? s?u?by ratunkowe. By? to próbny...