Dnia 15 marca 2016 roku uczniowie i pracownicy naszej szko?y mieli okazj? podziwia? wyst?p iluzjonisty Aleksandra Tkacza. Pochodz?cy z Ukrainy artysta wraz ze swoj? asystentk? zaprezentowa? bardzo atrakcyjny program, w którym uczniowie brali aktywny  udzia? – wszyscy chcieli zosta? pomocnikami magika, który rozdziela? powi?zane kó?ka, zamienia? papierki w pieni?dze, nosi? w r?kawie p?on?c? ?wieczk? i przeci?? nasz? uczennic? pi?? elektryczn?.

Najwi?cej emocji wzbudzi? jednak unosz?cy si? stolik Michigan phones , który trzeba by?o przytrzymywa? obrusem, ?eby nie polecia? w przestworza. Z ca?? pewno?ci? ten niesamowity pokaz iluzji na d?ugo zapadnie w pami?ci ca?ej publiczno?ci.