V edycja konkursu „Co wiesz o naszym Patronie?”

 

?wietlica szkolna by?a miejscem, w którym przedstawiciele wszystkich klas naszej szko?y przyst?pili w pi?tek 13 maja 2016 r. do konkursu „Co wiesz o naszym Patronie?”  Uczestnicy indywidualnie rozwi?zywali dwa y  sk?adaj?ce si? z pyta? zamkni?tych oraz otwartych , które sprawdza?y znajomo?? biografii, pontyfikatu i nauczania ?w. Jana Paw?a II. Suma punktów zdobyta z dwóch ów wy?oni?a laureatów:

I miejsce:           Patrycja Zio?o  (klasa 1 c)

II miejsce:         Aleksandra ?ukawska  (klasa 3 c)

III miejsce:        Kinga Nowakowska (klasa 3 b)

IV miejsce:        Jan Bilski (klasa 2c), Jakub Bochnacki (klasa 1d), Karolina Mi?ek (klasa 2 c).

Uczniowie, którzy zaj?li powy?sze miejsca otrzymali dyplomy oraz nagrody ksi??kowe podczas uroczystego apelu po?wi?conego Patronowi Szko?y – 18 maja 2016 r.

Po zsumowaniu punktów przedstawicieli klas zosta?y wy?onione trzy klasy do rozgrywki fina?owej, o Przechodni  Puchar – „M?odzi 2016 – nadziej?  Jana Paw?a II”

I miejsce:

Klasa 3 c :      Aleksandra ?ukawska i Kinga Szyma?ska   (razem 44 punkty)

II miejsce:

klasa 2 c:        Jan Bilski i Karolina Mi?ek  (razem – 40 punktów);

Klasa 1 c :       Patrycja Zio?o i Aleksander Bajno (razem 40 punktów)

Wszystkim laureatom i zwyci?skim klasom serdecznie gratulujemy:

 

Organizatorzy:  Barbara Ciepli?ska i Tomasz K?dzierski

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *