WARSZTATY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RAMACH PROJEKTU ,,Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła”

W dniu 6 czerwca 2017 r. odbyły się warsztaty dla szkoły podstawowej w ramach projektu  ,,Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła”, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Uczniowie biorący udział w projekcie zaprezentowali młodszym kolegom zajęcia warsztatowe z geografii Puttygen download for windows xp , fizyki i matematyki. Na zajęciach z fizyki uczniowie prezentowali przeróżne doświadczenia: chmura w butelce, woda antygrawitacyjna, zaczarowana szklanka, szaszłyk z balonika, rakieta z butelki, ciecz nienewtonowska, jazda pod górkę, kula antygrawitacyjna. Prezentowali również przyrządy fizyczne np: maszynę elektrostatyczną, prezentacja pola magnetycznego, zaprezentowanie przez ucznia ramienia hydraulicznego, elektroskopu. Zajęcia z geografii zostały przeprowadzone w terenie, podczas warsztatów uczniowie  korzystali z mapy i kompasów, była to praca w grupach. Uczniowie określali kierunki świata przy pomocy kompasu oraz bez jego użycia, wyznaczali azymut dla wybranego obiektu, orientowali mapę w terenie za pomocą kompasu, określali położenie obiektów względem miejsca obserwacji. Na podsumowanie została przeprowadzona gra edukacyjna dotycząca orientacji w terenie. Dzieciaki spisały się na medal i uzyskały certyfikat młodego badacza. Na warsztatach matematycznych uczniowie prowadzili gry i zabawy matematyczne.

Może Ci się również spodoba