W dniu 10 października 2016 r. w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w czasie której kandydaci prezentowali swoje programy wyborcze. Swoją kandydaturę zgłosiło trzy osoby, byli to uczniowie klas II: Weronika Rębacz II b, Miłosz Adamczak II c oraz Katarzyna Frańczak II b. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza złożona z uczniów klasy trzeciej i pierwszej, która po zakończeniu wyborów dokonała obliczeń głosów. Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Katarzyna Frańczak uczennica klasy II b, która uzyska?a 103 głosy, zastępcą przewodniczącego została Weronika Rębacz uczennica klasy II b, uzyska?a 71 głosów, sekretarzem został uczeń klasy II c Miłosz Adamczak, na którego zostało oddane 51 głosów Download puttygen for windows 7 , 3 głosy były nieważne.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!