Tegoroczna, IV edycja konkursu zorganizowana przez Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II W Klimontowie  przyci?gn??a  gimnazjalistów z 6 gimnazjów województwa ?wi?tokrzyskiego.

Celem konkursu by?o zdobywanie  i popularyzowanie wiedzy historycznej o II wojnie ?wiatowej , poszerzenie wiedzy i wra?liwo?ci uczniów na temat losów ?o?nierzy polskich i ich rodzin pod okupacj? sowieck? poprzez wykonanie pracy plastycznej, lub  formy przestrzennej zgodnej z has?em konkursu:  ,, I tylko pami?? zosta?a po tej katy?skiej nocy…  ”

Komisja po obejrzeniu prac nades?anych na konkurs postanowi?a  przyzna? nagrody  i  wyró?nienia:

Kategoria  plakat  nagrody otrzymuj?

I miejsce – Daria Gruszka  z Samorz?dowego Gimnazjum im. ?w.  Kingi w Nowym Korczynie

I miejsce – Jan Ciepluch  z  Gimnazjum nr 2 w  Busku Zdroju

II miejsce – Karolina Sabatowska  z Gimnazjum Nr 3  im. gen. Antoniego Hedy- Szarego  w  Skar?ysku – Kamiennej

II miejsce –  Klaudia Belusiak  z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. T. Ko?ciuszki w Staszowie

II miejsce – Karolina Kowalska  z Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej w Dwikozach

III miejsce – Patryk Grochowski   z Samorz?dowego  Gimnazjum im. ?w.  Kingi w Nowym Korczynie

III miejsce – Natalia Przetak     z Gimnazjum  im. Papie?a Jana Paw?a IIw Klimontowie

wyró?nienie – Dawid Lasocki z Gimnazjum Nr 3  im. gen. Antoniego Hedy- Szarego w  Skar?ysku – Kamiennej

wyró?nienie –  Julia Jackowska z Gimnazjum Nr 3  im. gen. Antoniego Hedy- Szarego w  Skar?ysku – Kamiennej

wyró?nienie –  Arkadiusz Semrau     z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. T. Ko?ciuszki w Staszowie

 

Kategoria forma przestrzenna  nagrody otrzymuj?

I miejsce – Mateusz K?dzierski z Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie

II miejsce –  Martyna  D?bek  z Publicznego  Gimnazjum   im. Ziemi Dwikoskiej   w Dwikozach

III miejsce Magdalena Oliwa z Publicznego  Gimnazjum   im. Ziemi Dwikoskiej  w Dwikozach

 

Uroczyste podsumowanie i wr?czenie nagród:

12 czerwca 2015 roku

Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II

w Klimontowie  ul. Zysmana 9   godzina 1000.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!