Tradycj? sta?o si? ju?, ?e przed ka?dymi ?wi?tami ?wietlica organizuje konkurs plastyczny na kartki ?wi?teczne. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania pi?knym zwyczajem obdarowywania najbli?szych kartkami ?wi?tecznymi oraz promocja naszej szko?y w ?rodowisku lokalnym. Najpi?kniejsze kartki s? wysy?ane do osób i instytucji wspó?pracuj?cych i wspieraj?cych nasz? szko??.

Zwyci?zcami Konkursu Plastycznego na puttygen download ,,Kartk? Wielkanocn?” zostali:

 

I miejsce – Kinga Nowakowska KL.IIIB

II miejsce – Norbert Lasota KL.IIIB

III miejsce – Micha? Grygiel KL.IIIB

 

Wyró?nienie otrzyma?a klasa IA za najwi?ksze zaanga?owanie w Konkursie.

 

Zwyci?zcom gratulujemy!