Tegoroczna, V edycja konkursu zorganizowana przez Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II W Klimontowie  przyci?gn??a  uczniów  z 14 gimnazjów województwa ?wi?tokrzyskiego. Celem konkursu by?o zdobywanie  i popularyzowanie wiedzy historycznej o II wojnie ?wiatowej , poszerzenie wiedzy i wra?liwo?ci uczniów na temat losów ?o?nierzy polskich i ich rodzin pod okupacj? sowieck? poprzez wykonanie pracy plastycznej, formy przestrzennej lub prezentacji multimedialnej  zgodnej z has?em konkursu

 

„ W krzy?ach i pami?ci, grobowe milczenie,
Co wo?a do ?wiata o ludzkie sumienie!”

 

Komisja po obejrzeniu prac nades?anych na konkurs postanowi?a  przyzna? nagrody  i  wyró?nienia:

Kategoria  plakat

Nagrody otrzymuj?:

I miejsce – Daria Gruszka  z Samorz?dowego Gimnazjum im. ?w.  Kingi

w Nowym Korczynie

I miejsce – Julia Paj?k z Gimnazjum w Kunowie

 

II miejsce – Izabela Kwietniewska z  Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej w Dwikozach

II miejsce –  Katarzyna Jopkiewicz z  Gimnazjum im. W?adys?awa St. Reymonta w Szyd?owie

 

II miejsce – Pawe? Bieniek z Gimnazjum nr 9 im. mjr Henryka Sucharskiego  w Kielcach

II miejsce– Dominika Gronek z Gimnazjum  im. Papie?a Jana Paw?a II

w Klimontowie

II miejsce- Karolina S?apek z Gimnazjum  im. Papie?a Jana Paw?a II

w Klimontowie

III miejsce – Kaja Tutak z Publicznego  Gimnazjum   im. Ziemi Dwikoskiej   w Dwikozach

III miejsce – Gabriela Pyczek z Gimnazjum nr 8 im. Natalii Macha?owej w Kielcach

III miejsce– Angelika Borz?cka z Gimnazjum Publicznego w Ba?kowicach

III miejsce- Daniel Rokicki z Gimnazjum w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych w S?dziszowie.

Wyró?nienie- Agnieszka Kusak z  Publicznego Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej

Wyró?nienie- Jowita Kwiatkowska z Publicznego  Gimnazjum   im. Ziemi Dwikoskiej   w Dwikozach

 

 

Kategoria forma przestrzenna

Nagrody otrzymuj?:

I miejsce – Magdalena Oliwa z Publicznego  Gimnazjum   im. Ziemi Dwikoskiej   w Dwikozach

I miejsce – Mateusz K?dzierski z Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie

II miejsce –  Wiktoria Wojas z Publicznego Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej

II miejsce – Micha? Sowi?ski z Publicznego  Gimnazjum   im. Ziemi Dwikoskiej   w Dwikozach

III miejsce- Kamil Adamski  z Publicznego Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej

III miejsce– Jakub Ko?oma?ski z Gimnazjum nr 8 im. Natalii Macha?owej w Kielcach

III miejsce- Filip Gawro?ski- Kryj z Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie

 

Kategoria prezentacja multimedialna

Nagrody otrzymuj?:

I miejsce- Barbara Winkler z Gimnazjum nr 8 im. Natalii Macha?owej w Kielcach

I miejsce- Mi?osz Czerwik z Gimnazjum nr 2 w J?drzejowie

I miejsce- Paulina Kot z Publicznego Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej.

II miejsce- Mi?osz Opa?ka z Gimnazjum Publicznego im. Romana Czerneckiego w S?upi J?drzejowskiej

II miejsce- Gabriela Kowalska z Gimnazjum im. Jana Paw?a II w Bielinach

II miejsce- Dominika Gatkowska z Gimnazjum w Kunowie

III miejsce- Zuzanna Kornobis z Gimnazjum Publicznego im. Romana Czerneckiego w S?upi J?drzejowskiej.

III miejsce- Adrian Kaczmarczyk z Publicznego Gimnazjum z Ba?towie

III miejsce- Julia Gorycka z  Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie

III miejsce- Wiktor Noszczyk z Publicznego Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej

Wyró?nienie- Kamil Poche? z Gimnazjum w Kunowie

Wyró?nienie- Kinga Kl?k z Gimnazjum nr 8 im. Natalii Macha?owej w Kielcach

Wyró?nienie- Wiktoria Bielecka z Gimnazjum nr 9 im. Mjr Henryka Sucharskiego  w Kielcach

Wyró?nienie- Jakub Grudniewski z Publicznego Gimnazjum z Ba?towie

 

 

Uroczyste podsumowanie i wr?czenie nagród:

6 czerwca 2016 roku

Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie

ul. Zysmana 9   godzina 1000.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!