„Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła”

protokol-z-rekrutacji-uzupelniajacej

z-gimnazjum-w-klimontowie-rozwijam-skrzydla

regulamin-uczestnictwa-w-projekcie

oswiadczenie-uczestnika-projektu-o-wyrazeniu-zgody-na-przetwarzanie danych osobowych

formularz-rekrutacyjny

deklaracja-uczestnictwa

protok_z_rekrutacji_d

 

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie ogłasza z dniem 1. sierpnia 2017 r. rekrutację uzupełniająca na zajęcia dodatkowe z matematyki, fizyki, informatyki, geografii i języka angielskiego realizowane w ramach projektu „Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, działanie RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, poddziałanie RPSW.08.03.04 ROZWÓJ SZKOLNICTWA  PONADPODSTAWOWEGO W BUDOWANIU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH. Projekt skierowany jest do uczniów klas II i III gimnazjum w Klimontowie. Wymagane dokumenty należy złożyć do 31 sierpnia 2017 r. w biurze projektów, parter, sala nr. 10