Tegoroczna edycja Konkursu Biblijnego obejmuje znajomo?? tre?ci Listów ?w. Paw?a: Listu do Kolosan, 1 i 2 Listu do Tesaloniczan i 1 i 2 Listu do Tymoteusza, przypisów i wst?pów do poszczególnych Listów zamieszczonych w Biblii Tysi?clecia.  W naszej szkole do I etapu konkursu przyst?pi?o 16 uczniów.

Wyniki Konkursu Biblijnego:

I miejsce:    Katarzyna Fra?czak (1b)

II miejsce:    Joanna P?ksa (1d) i Micha? Darowski (1a)

III miejsce:  Justyna Kusal (2c) i Patrycja Zio?o (1)

IV miejsce:  Julia Gorycka (1a)

V miejsce:   Piotr Trojanowski (2a)

VI miejsce:  Magdalena Mielnik (1b)

VII miejsce Aleksandra Jasieniak (2b) Aleksandro Bajno (1c)

VIII miejsce: Aleksandra Strojewska (1c), Weronika Grudzie? (1c) i  Kamil Górski (1c)

IX miejsce:   Kamil Zaj?c (2c)

X miejsce:     Julia Szemraj ( 1b)

 

O drugie miejsce  zosta?a przeprowadzona w dniu dzisiejszym (3 maja) dogrywka, w której lepsza okaza?a si? Joasia P?ksa.

Ostatecznie na etapie dekanalnym, który odb?dzie si? 13 maja, b?d? mia?y zaszczyt reprezentowa? nasz? szko??: Kasia Fra?czak i Joasia P?ksa.  Gratulujemy i ?yczymy sukcesów na kolejnych etapach!